SOFTBANK - iPhone 6s/6sp/7/7p/8/8p/X/Xr/Xs/Xs Max/11/11 Pro/11 Pro Max (Clean/Unpaid)

Description

- Dịch vụ không hỗ trợ máy DEMO ví dụ như bên dưới

Model: IPHONE XS MAX GOLD 64GB DEMO-JPN

- Dịch vụ này giới hạn imei unlock mỗi ngày nên có thể chạy chậm hơn nếu quá tải

Yêu cầu: Nếu check ra O hay Tam Giác thì có thể gửi thử để unlock

KHÔNG HỖ TRỢ MÁY BÁO MẤT,BLACKLIST

KHÔNG THỂ HỦY 1 KHI ĐÃ GỬI

GỬI SAI NHÀ MẠNG KHÔNG HOÀN TIỀN

- Tỉ lệ thành công: 95-99%
- Mở khóa bằng nguồn chính thống nên không sợ bị relock.TẤT CẢ IMEI MỞ KHÓA TẠI BEEUNLOCK ĐỀU ĐƯỢC BẢO HÀNH
- Gửi imei vào link sau kiểm tra https://ct11.my.softbank.jp/WBF/icv

- Nếu ra TRÒN thì đủ điều kiện unlock

- Nếu ra TAM GIÁC thì phải active trên 100 ngày

- Nếu ra X hay - thì không thể unlock

-------------------------------------------------------------------------

Service limited slots,can take more time IF overload

NOT SUPPORT LOST/STOLEN/BLACKLIST

CANNOT CANCELLATION ONCE SUBMITTED

WRONG CARRIER NO REFUND

- Success Ratio: 95-99% OFFCIAL UNLOCK > NEVER RELOCK

- Use follow link to check status: https://ct11.my.softbank.jp/WBF/icv

IF show O can unlock

IF show  device must be activated over 101 days

IF show X or - : cannot unlock

Information

Delivery time: 1-15 Minutes

Bulk orders allowed: No

Order type: IMEI

Service type: Server

Submit to verify allowed: No

Cancellation allowed: No

Order processing: Manual